Ring oss for snarlig time
48453800

Utredning / undersøkelse

Utredning / undersøkelse

Utredning / undersøkelse

En grundig utredning er viktig for å finne ut av hvilken diagnose du har og hva som er selve årsaken til denne diagnosen. Det er denne diagnosen som legger til rette for optimal behandling / behandlingsplan. Våre klinikere legger høyt fokus på at du som pasient skal få økt forståelse for hvorfor smertene og problemene dine oppstår og hva du selv kan gjøre for å få bukt med dem. Vi hjelper deg også med eventuelle henvisninger dersom det skulle være behov for videre utredning gjennom bildediagnostikk (MR undersøkelse, røntgen eller lignende), legespesialist (f.eks. nevrolog eller revmatolog) eller andre spesialistinstanser – vårt mål er å følge deg hele veien til en smertefri hverdag.

 

Behandlingsformer og teknikker (Les mer om de ulike behandlingene og behandlingsmodalitetene vi tilbyr)

Hva behandler vi? (Les mer om hvilke diagnoser og smertebilder vi behandler)

 

Ortopediske tester

Nervesmerter

Ortopediske tester er spesialtester for å evaluere funksjon og eventuelle skader i muskler, ledd, ligamenter og sener. Det er utviklet tester for de forskjellige anatomiske regionene (f.eks. hofte, rygg og nakke) – og våre behandlere vil ofte gå igjennom disse standardiserte undersøkelsene. Dette er de samme undersøkelsene som en ortoped bruker. Disse testene kan hjelpe klinikeren med å få et bedre overblikk over den kliniske situasjonen og deretter tilpasse behandling og opptreningsprogram etter disse funnene. Noen eksempler på slike tester er:

  • Adam’s test: En test som evaluerer for skoliose i ryggraden.
  • Fabere’s test: Evaluerer om det er dysfunksjon i bekkenledd / iliosakralledd.
  • Fremre skuffetest: En ortopedisk test som evaluerer stabiliteten i ligamentet i fremre korsbånd. En positiv test kan indikere instabilitet og/eller korsbåndskade/avrivning.
  • Lhermittes tegn: En positiv test kan indikere trange nerveforhold i nakken.
  • Rotator cuff tester: Slik som Neer’s, Hawkin’s og Emptying the Can – kan teste etter avklemming / impingement i skulderen.
  • Spurlings test: En ortopedisk test hvis positiv kan indikere nerverot irritasjon / affeksjon i nakken.
  • Tinel’s test: En test som kan sjekke om det er en nerveirritasjon / kompresjon i karpaltunnelen eller tarsaltunnelen.

 

Les mer: Ortopedisk testing og undersøkelse – Kan gi deg en mer nøyaktig diagnose

 

Nevrologisk undersøkelse

Kiropraktor tester patellarefleks

Nevrologi er en stor del av den 6-årige (inkl. 1 år turnus) kiropraktorutdanningen. Våre klinikere vil utrede din nevrologiske funksjon dersom det forekommer mistanke om nerveirritasjon / nerveskade eller nervesykdom. Noen eksempler på nerveirritasjon kan være skiveprolaps eller piriformis syndrom. En slik nevrologisk undersøkelse vil evaluere motorikk, muskelstyrke, senereflekser (f.eks. patellarefleks – som vist ovenfor) og sensorikk.

  • Hvorfor sjekker vi etter reflekser? Hyporefleksia eller manglende reflekser kan bety skade på eller manglende signaler fra perifære nerver grunnet traume, avklemming eller kompresjon – dette kan forekomme for eksempel ved skiveprolaps. Hyperrefleksia (betydelig økt refleks) indikerer skade på motoriske nervefibre i hjernen eller ryggmargen.

 

Les mer: Nevrologisk Undersøkelse – Dette kan undersøkelsen fortelle om nervene dine og deres tilstand

 

Henvisningsrett til bildediagnostikk

mr undersøkelse av korsrygg

Normalt sett vil en grundig historietagning og klinisk undersøkelse være nok til å fastslå mulige differensialdiagnoser og en behandlingsplanmen ikke alltid. Da kan det være aktuelt med henvisning til bildediagnostisk utredning (f.eks. Røntgen, MR, CT eller ultralyd) for å få et bedre overblikk over den kliniske situasjonen.

 

Vi samarbeider med profesjonelle som tar bilder på sykehus og private institutt (f.eks. Unilabs, Aleris / Curato o.l.). Vi tar ikke røntgenbilder selv, da vi ser på dette som noe som bør utføres av radiologer og radiografer.

 

Våre statlig autoriserte kiropraktorer har henvisningsrett, på lik linje med fastlegen din, til slike undersøkelser dersom dette skulle være nødvendig. Denne offentlige henvisningen innebærer også at du kun betaler en meget redusert egenandel (samme som om legen henviser deg).

 

Les mer:

Bildediagnostisk utredning – Når man trenger mer visuell informasjon

Henvisning til CT undersøkelse – Når er CT å foretrekke framfor MR?

Henvisning til diagnostisk ultralydsundersøkelse

Henvisning til MR undersøkelse – Hva kan en slik undersøkelse vise?

Henvisning til røntgenundersøkelse – Når er det gunstig å ta røntgen?

 

Henvisningsrett til legespesialist (slik som revmatolog og nevrolog)

henvisningsrett

Inkludert i den statlige autoriserte henvisningsretten så har våre kiropraktorer mulighet for å henvise til legespesialist innen f.eks. nevrologi eller revmatologi dersom dette skulle være nødvendig for videre utredning av din problematikk.

 

Les mer:

Henvisning til Nevrolog – For en enda dypere undersøkelse av dine nerver (bl.a. med spesialutstyr)

Henvisning til Ortopedkirurg – Når invasive behandlingsmetoder er siste utvei

Henvisning til Revmatolog – Når man mistenker eller ønsker å utelukke revmatisme

 

Folk flest forbinder kiropraktor med effektiv behandling av ryggplager, men mindre kjent er det kanskje at kiropraktorer behandler de aller fleste tilstander med feilfunksjon og smerter i bevegelsesapparatet og nervesystemet.

Vi hjelper deg med å lindre smertene dine

– Visste du at en kiropraktor har en 6-årig masterutdanning og er en offentlig autorisert muskuloskeletal primærkontakt? En kiropraktor har, i likhet med fastleger, sykmeldingsrett og henvisningsrett til legespesialist, samt billeddiagnostikk (som røntgen, ultralyd, CT og MR).

 

Eksempler på plager som vi utreder:

• Kne-, ankel- og fotplager
• Skulder-, albue- og håndleddsplager
• Bekken- og hofteplager
• Kjeveplager
• Ryggplager
• Isjias/skiveprolaps
• Nakkeplager/whiplash
• Hodepine/migrene
• Svimmelhet
• Brystryggplager
• Graviditetsplager/bekkenløsning/bekkenlåsning

 

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål.