Ring oss for snarlig time
48453800

Legespesialistutredning

Legespesialistutredning

Legespesialistutredning | Kiropraktor med henvisningsrett til legespesialist

Kiropraktor har, i likhet med lege, henvisningsrett til legespesialist. Det kan innebære henvisning til legespesialist innen ortopedisk kirurgi, nevrologi, revmatologi og lignende spesialistfelt. Det er særlig de tre nevnte legespesialistfeltene vi har best samarbeid med, da de er blant de mest relevante i forhold til muskel- og skjelettplager.

 

En offentlig henvisning fra kiropraktor innebærer at du betaler en meget redusert egenandel i forhold til det du måtte ha gjort dersom du skulle bestille lignende undersøkelser privat.

 

Godt samarbeid med legespesialister på sykehus og offentlige institutt

Vi har god kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid med en rekke legespesialister innenfor diverse spesialistfelt. Dette inkluderer særlig ortopediske, revmatologiske og nevrologiske avdelinger på sykehus dersom det skulle være indikasjoner på mer alvorlige nervetilstander eller tegn som kan innebære patologiske funn.

 

 

Oftest trenger man ikke legespesialistutredning

Normalt sett vil en grundig historietagning og klinisk undersøkelse være nok til å fastslå mulige differensialdiagnoser og en behandlingsplan – men ikke alltid. Da er det en trygghet for deg som pasient å vite at vi – ved tegn på diagnoser som trenger videre utredning og lignende – henviser videre til legespesialister ved behov. Normalt sett vil dòg en grundig undersøkelse bestående av nødvendige ortopediske tester og nevrologisk undersøkelse i majoriteten av tilfellene gi nok informasjon til en trent kliniker for å fastslå årsaken og selve diagnosen personen er rammet av.

 

 

5 hovedkategorier innen legespesialister som vi benytter oss av hyppigst

Det er normalt sett disse 5 hovedkategoriene av legespesialister vi henviser til – dette er naturlig nok lenket til at vi jobber hovedsakelig med muskler, sener, nerver og ledd:

  1. Bildediagnostisk utredning: Bildediagnostiske utredninger i form av røntgenundersøkelse, MR, CT skanning eller diagnostisk ultralydundersøkelse kan i visse tilfeller bidra til en bedret forståelse av symptomatikk og diagnosebildet.
  2. Fastlege: Eventuell kommunikasjon med din fastlege kan bidra til et bedret tverrfaglig samarbeid og gi en bedret samlevurdering av dine plager. Et godt tverrfaglig samarbeid kan også sammenfatte konservativ behandling hos oss og utskrevne medikamenter fra fastlege – i kombinasjon – for å oppnå best mulig effekt.
  3. Nevrolog: I visse tilfeller der det er indikasjoner på større nevrologisk involvering og manglende framgang ved konservativ behandling så kan det være aktuelt henvisning til nevrolog ved offentlig sykehus. Det kan være meget lang ventetid på en slik undersøkelse – noen ganger opptil 6 måneder eller mer.
  4. Ortopedkirurg: Dersom fysikalsk behandling og konservativ behandling ikke har noen effekt, da i kombinasjon med at diagnosen indikerer at verdien av en operasjon utveier risikoen, så kan det være aktuelt med henvisning til ortopedisk vurdering hos ortopedisk avdeling ved et offentlig sykehus. Da vil man sammen komme fram til beste løsning for pasienten og deres framtidsprognose.
  5. Revmatolog: Dersom anamnese, symptomer og andre tegn tyder på revmatisk involvering – så kan vi være behjelpelige med henvisning til revmatologisk avdeling for videre utredning. Vi gjør oppmerksom på at man i første omgang vil gå igjennom blodprøveanalyse hos fastlege og bildediagnostikk før dette i det hele tatt er aktuelt. I likhet med nevrolog så er det meget lang ventetid på en slik undersøkelse.

 

Omfattende trening innen vurdering av diagnostisk kriterier

Våre klinikere har omfattende utdanning og erfaring rettet inn mot diagnostisk undersøkelse og utredning. Denne lange utdanningen (5 år master + 1 år i turnus for våre kiropraktorer) gjør at våre klinikere kan hjelpe deg med å finne ut mer om selve årsaken til problemene dine og på den måten finne en mer langvarig og bedre løsning. Klinikerne vil vurdere om en andre eksterne diagnostiske utredninger vil ha klinisk verdi eller ikke – for man henviser ikke dersom det ikke har det, da dette blant annet vil gjøre at de som virkelig trenger slike undersøkelser må vente lengre i kø.

 

Les mer om utredning og undersøkelser

Ønsker du å lære mer om utredning og undersøkeler hos legespesialisert? Da kan du trykke på lenkene ovenfor tilhørende de enkelte kategoriene. Hvis du ellers har spørsmål så hører vi gjerne fra deg via vårt kontaktskjema eller i sosiale medier.

Kvinne som jobber på pc

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne hvis du ønsker en konsultasjon – eller dersom du har spørsmål.