Ring oss for snarlig time
48453800

Kommunikasjon med fastlege

Kommunikasjon med fastlege

Kommunikasjon med fastlege

Vi mener at et godt tverrfaglig samarbeid med din fastlege bygger på kommunikasjon. Derfor kommuniserer vi gjerne med din fastlege gjennom behandlingsforløpet dersom dette er ønskelig for deg. Ved sterkere smerter og mer tydelige tilfeller av smerter i muskler og ledd, så er det heller ikke uvanlig at man tar smertestillende i kombinasjon med den konservative behandlingen – og da vil jo en viss kommunikasjon mellom de behandlende partene være naturlig. Et mål vil jo da i seg selv være at man kan gradvis trappe ned på smertestillende medikamenter etterhvert som man får jobbet med selve årsaken til problematikken.

 

Folk er forskjellige – noen har et godt forhold til sin fastlege og ønsker at vi holder fastlegen oppdatert gjennom epikriser og skriv, mens andre ønsker at man ikke gjør det. Det er opp til den enkelte å bestemme dette.

 

Godt samarbeid med fastleger og legespesialister på legekontor, sykehus og private institutt

Vi sender den kommunikasjonen du måtte ønske og er opptatt av at alle parter holdes oppdatert. Vi forholder oss også til gjeldende retningslinjer for muskel- og skjelettplager som gjør at et tverrfaglig samarbeid blir effektivt og tidsriktig.

 

Epikrise til fastlege: Et informativt skriv

Hvis ønskelig kan vi skrive epikrise til din fastlege angående kliniske funn ved førstegangsundersøkelse og forventet behandlingsframgang. Gjeldende kommunikasjonstakster gjelder dersom du ønsker hyppig oppdatering av fastlegen.

 

Omfattende trening innen vurdering av diagnostiske kriterier

Våre klinikere har omfattende utdanning og erfaring rettet inn mot diagnostisk undersøkelse og utredning. Denne lange utdanningen (5 år master + 1 år i turnus for våre kiropraktorer) gjør at våre klinikere kan hjelpe deg med å finne ut mer om selve årsaken til problemene dine og på den måten finne en mer langvarig og bedre løsning. Klinikerne vil vurdere om en andre eksterne diagnostiske utredninger vil ha klinisk verdi eller ikke – for man henviser ikke dersom det ikke har det, da dette blant annet vil gjøre at de som virkelig trenger slike undersøkelser må vente lengre i kø.

 

Les mer om utredning og undersøkelse

Ønsker du å lære mer om utredninger og undersøkelser? Da kan du trykke her. Hvis du ellers har spørsmål så hører vi gjerne fra deg via vårt kontaktskjema eller i sosiale medier.

Kvinne som jobber på pc

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne hvis du ønsker en konsultasjon – eller dersom du har spørsmål.