Ring oss for snarlig time
48453800

Nevrologisk test og undersøkelse

Nevrologisk test og undersøkelse

Nevrologisk test og undersøkelse

Nerver er en essensiell drivkraft for velfungerende muskel og skjelett. En nevrologisk test og undersøkelse kan avdekke eventuelle avvik eller indikasjoner på feil i nervesystemets nevrologiske funksjon. Det har seg nemlig slik at nerver gir uttadgående ‘strømføring’ til muskulaturen, samt mottar informasjon fra huden om blant annet berøring, smerte og temperatur. På denne måten kan man undersøke muskelfunksjon og styrke, hudsensorikk og senereflekser for å få et bedre overblikk over hvordan nervene til den enkelte fungerer.

 

Hva er nevrologisk testing?

Nevrologiske tester er spesialtester for å evaluere funksjon og eventuelle skader i nerver og nervevev – både i det sentrale og det perifære nervesystemet. Det er utviklet tester for de forskjellige anatomiske regionene for å evaluere om det forekommer eventuell nerveirritasjon eller nerveskade. Et eksempel er Spurlings test for nakken som benyttes for å undersøke om det er nerverotsaffeksjon. Et annet eksempel er Lasegue test for korsryggen (lavryggen) som evaluerer om det er irritasjon eller skade på isjiasnerven grunnet skiveskader eller lignende.

 

Disse testene kan hjelpe klinikeren med å få et bedre overblikk over den kliniske situasjonen og deretter tilpasse behandling og opptreningsprogram etter disse funnene. Noen eksempler på slike tester er:

  • Lhermittes tegn: En positiv test kan indikere trange nerveforhold i nakken.
  • Slumps test: Hvis positiv kan denne nevrologiske testen indikere nerverot irritasjon / affeksjon i korsryggen / bekkenet.
  • Spurlings test: En ortopedisk test hvis positiv kan indikere nerverot irritasjon / affeksjon i nakken.
  • Tinel’s test: En test som kan sjekke om det er en nerveirritasjon / kompresjon i karpaltunnelen (håndleddet) eller tarsaltunnelen (utsiden av ankelen).

 

Nevrologiske tester er en selvfølge når det kommer til en grundig utredning av din problematikk i nerver og nervevev. Denne informasjon hjelper oss til å legge opp optimal behandling / behandlingsplan i henhold til mistenkt diagnose.

 

3 hovedkategorier innen nevrologisk undersøkelse

Vi deler en nevrologisk undersøkelse inn i tre hovedkategorier:

  1. Sensorikk: Innadgående informasjon fra hud og strukturer som registrerer ting som berøring, temperatur og smerte – det sensoriske er ofte det vi merker pågående nerveirritasjon på først. Det kan forekomme som nedsatt følelse på huden, en følelse av iling / prikking eller lignende.
  2. Motorikk: Utadgående signaler til muskler som regulerer faktorer som styrke og motorikk. Nedsatt styrke, motorikk eller muskelsvinn (ved langvarig nerveirritasjon) kan indikere at det foreligger en irritasjon eller avklemming av tilhørende nerverot.
  3. Reflekser: Testing av senereflekser i f.eks. biceps eller patella. De forskjellige senene er innervert av ulike nerverøtter – og på denne måten kan reflekser gi oss nyttig informasjon om nervens tilstand. Hyporefleksia eller manglende reflekser kan bety skade på eller manglende signaler fra perifære nerver grunnet traume, avklemming eller kompresjon – dette kan forekomme for eksempel ved skiveprolaps. Hyperrefleksia (betydelig økt refleks) kan indikere skade på motoriske nervefibre i hjernen eller ryggmargen.

 

Omfattende trening innen nevrologisk testing

Våre klinikere har omfattende utdanning og erfaring som innebærer nevrologitesting over flere år. Denne lange utdanningen (5 år master + 1 år i turnus for våre kiropraktorer) gjør at våre klinikere kan hjelpe deg med å finne ut mer om selve årsaken til problemene dine og på den måten finne en mer langvarig og bedre løsning.

 

Informasjon er makt – også ved nervesmerter

Det å oppnå en bedret forståelse for sitt eget problem og smertepresentasjon kan være meget viktig for langvarig bedring. Jo mer man vet om plagen – jo mer målrettet blir behandlingsforløpet.

 

Vi hjelper deg også med eventuelle henvisninger dersom det skulle være behov for videre utredning gjennom bildediagnostikk (MR undersøkelse, røntgen eller lignende), legespesialist (f.eks. nevrolog eller revmatolog) eller andre spesialistinstanser – vårt mål er å følge deg hele veien til en smertefri hverdag.

 

henvisningsrett

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne hvis du ønsker en konsultasjon – eller dersom du har spørsmål.