Ring oss for snarlig time
48453800

Ortopediske tester og undersøkelse

Ortopediske tester og undersøkelse

Ortopediske tester og undersøkelse

Ortopediske tester er spesialtester som gir indikasjoner på hvilken diagnose du har. Ortopediske tester er spesialtester som gir indikasjoner på hvilken diagnose du har. Flere ortopediske tester kan ofte samlet gi en nærmest sikker diagnose – ofte på linje med det man ville funnet ut med bildediagnostikk. På denne måten kan man begynne å behandle og trene utifra denne differensialdiagnosen uten å vente i lengre kø for bildetagning.

 

Hva er ortopedisk testing?

Ortopediske tester er spesialtester for å evaluere funksjon og eventuelle skader i muskler, ledd, ligamenter og sener. Det er utviklet tester for de forskjellige anatomiske regionene (f.eks. hofte, rygg og nakke) – og våre behandlere vil ofte gå igjennom disse standardiserte undersøkelsene. Dette er de samme undersøkelsene som en ortoped bruker. Disse testene kan hjelpe klinikeren med å få et bedre overblikk over den kliniske situasjonen og deretter tilpasse behandling og opptreningsprogram etter disse funnene. Noen eksempler på slike tester er:

  • Adam’s test: En test som evaluerer for skoliose i ryggraden.
  • Fabere’s test: Evaluerer om det er dysfunksjon i bekkenledd / iliosakralledd.
  • Fremre skuffetest: En ortopedisk test som evaluerer stabiliteten i ligamentet i fremre korsbånd. En positiv test kan indikere instabilitet og/eller korsbåndskade/avrivning.
  • Lhermittes tegn: En positiv test kan indikere trange nerveforhold i nakken.
  • Rotator cuff tester: Slik som Neer’sHawkin’s og Emptying the Can – kan teste etter avklemming / impingement i skulderen.
  • Spurlings test: En ortopedisk test hvis positiv kan indikere nerverot irritasjon / affeksjon i nakken.
  • Tinel’s test: En test som kan sjekke om det er en nerveirritasjon / kompresjon i karpaltunnelen eller tarsaltunnelen.

 

Ortopediske tester er en selvfølge når det kommer til en grundig utredning av din problematikk i muskler, ledd og / eller sener. Denne informasjon hjelper oss til å legge opp optimal behandling / behandlingsplan i henhold til mistenkt diagnose.

 

Topptrent innen ortopedisk testing

Våre klinikere har omfattende utdanning og erfaring som innebærer ortopedisk testing over flere år. Denne lange utdanningen (5 år master + 1 år i turnus for våre kiropraktorer) gjør at våre klinikere kan hjelpe deg med å finne ut mer om selve årsaken til problemene dine og på den måten finne en mer langvarig og bedre løsning.

 

Informasjon er makt – også ved smerter i muskler og ledd

Våre klinikere legger høyt fokus på at du som pasient skal få økt forståelse for hvorfor smertene og problemene dine oppstår og hva du selv kan gjøre for å få bukt med dem i det lange løp. Jo mer man vet om plagen – jo mer målrettet blir behandlingsforløpet.

 

Vi hjelper deg også med eventuelle henvisninger dersom det skulle være behov for videre utredning gjennom bildediagnostikk (MR undersøkelse, røntgen eller lignende), legespesialist (f.eks. nevrolog eller revmatolog) eller andre spesialistinstanser – vårt mål er å følge deg hele veien til en smertefri hverdag.

 

 

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne hvis du ønsker en konsultasjon – eller dersom du har spørsmål.