Ring oss for snarlig time
48453800

Utredning og Undersøkelse av Kroniske Smerter

Utredning og Undersøkelse av Kroniske Smerter

Utredning og Undersøkelse av Kroniske Smerter

Hos oss kan du få en grundig undersøkelse og utredning av dine kroniske smerter. Kroniske smerter er definert som kroniske når de har vedvart i over 3 måneder.

 

Vår egen og unike UFNUS-undersøkelse (les mer om den senere i artikkelen) har allerede hjulpet flere med å forstå sine smerter bedre og legge opp en konkret framtidsplan.

 

Å kjenne årsaken til smertene kan gi deg en konkret plan

Vår utredning kan være behjelpelig ved å hjelpe deg med å få bedre overblikk om hva det er som faktisk gir deg smerter. Vi har navngitt denne utredningen ‘Utvidet Funksjonell og Nevrologisk Undersøkelse av Smertediagnoser‘ (UFNUS).

 

Utredningen tar lengre tid enn en førstegangsundersøkelse (60-90 minutter) og inkluderer en skriftlig rapport av undersøkelsen etterpå – grunnet det tidskrevende arbeidet er prisen høyere enn ved vanlig førstegangskonsultasjon. Du finner en oppdatert prisliste her.

 

Dersom du ønsker en UFNUS-undersøkelse så er det viktig at du sier fra om dette når du booker timen, slik at vi får satt opp konsultasjonen på et passende sted i avtalelisten. Hvis du glemmer å si ifra vil du bli satt opp på en standard førstegangsundersøkelse.

 

Kronisk betyr ikke at det ikke kan bli bedre

Mange med kroniske smerter tror at de er dømt til å leve med de samme smertene i all tid framover – slik er det ikke nødvendigvis.

 

Du kan ha rett i at smertene dine kanskje aldri kommer til å forsvinne helt – men hva hvis de kunne bli 50% bedre? Eller 70% bedre? Ville ikke det utgjort en fantastisk forskjell i hverdagen din?

 

Ved å gjøre en grundig undersøkelse kan man ofte oppdage deler av livssituasjonen din eller funksjonssvikt der det er muligheter for å gjøre smarte endringer og på den måte sørge for at hverdagen blir enklere å takle.

 

En detaljert rapport med målinger som er foretatt

Dette er en omfattende og tidskrevende undersøkelse og prisen inkluderer også arbeidet med å skrive en detaljert rapport til deg av undersøkelsen.

 

Denne kan gi indikasjoner på differensialdiagnoser og fortelle deg mer om hva du bør fokusere på videre – i form av videre spesialistundersøkelser, eventuell behandling og rehabiliteringstrening – dersom det er indikasjoner på nevrologiske eller revmatologiske funn så vil vi hjelpe deg med spesialisthenvisning til videre utredning.

 

Noe for deg som sitter fast i den “vonde sirkelen”

Ved kroniske smerter er det slik at regnestykket tilheling<feilbelastning – veldig forenklet sett.

 

Det er selvfølgelig langt mer komplekst enn den enkle framstillingen der, men sannheten er at det er hjørnesteinen til det å bli bedre.

 

UFNUS-undersøkelsen kan være et viktig ledd for å forstå mer spesifikt hvor forbedringspotensialet i de to kategoriene ligger, og deretter jobbe spesifikt utifra testresultatene.

 

Henvisningsrett til bildediagnostikk, samt nevrologisk og revmatologisk avdeling

Dersom anamnese og klinisk undersøkelse gir indikasjon på at du trenger videre utredning så innehar våre behandlere spesialistrettigheter som inkluderer henvisning til legespesialist innen nevrologi eller revmatologi – samt henvisningsrett til MR og røntgen undersøkelser (ved nødvendighet)

 

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker å booke en konsultasjon.

kvinne på telefonen