Ring oss for snarlig time
48453800

Bedriftsavtale

Bedriftsavtale

Bedriftsavtale – En helsefremmende investering for ditt firma

Bedriftsavtale med oss kan være en gunstig investering for deres bedrift. Hvordan vil det påvirke din bedrift om en ansatt blir sykmeldt på ubestemt tid? Har dere ressurser til å dekke opp for den sykmeldte? Muskel og skjelettlidelser er blant de aller vanligste årsakene til sykefravær – og det er dette fraværet vi jobber aktivt med å forhindre gjennom våre bedriftsavtaler.

 

– Muskel og skjelettplager rammer flest og koster mest

Gjennom ergonomisk rådgivning, treningsveiledning og behandling har vi allerede bragt en bedre hverdag til ansatte fra et titalls bedrifter. Ville ditt firma kunne hatt godt av en slik avtale? Preges deres jobbhverdag av stillesittende arbeid? En av de viktigste årsakene til at firmaer velger å samarbeide med oss er faktumet at muskel og skjelettlidelser står bak en rekke lengre sykmeldinger. I mange tilfeller er dette sykefravær som kunne vært unngått dersom man jobbet forebyggende, smart og proaktivt. Ved å ha et slikt tilbud tilgjengelig så er sjansen høyere for at vi kan ta problemet ved roten før det blomstrer og blir en mer omfattende problemstilling – noe som kan spare bedriften for dyrt og kronglete sykefravær grunnet muskel og skjelettplager.

 

Kvinne som jobber på pc

 

– Tiltak for å fremme fysisk aktivitet

I paragraf 3-4 i Arbeidsmiljøloven står det at

 

”arbeidsgiver skal i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.”

 

Vi har en rekke øvelser og tiltak som reduserer ensidig belastning og fremmer økt bevegelse i arbeidshverdagen. Sammen kan vi bli enige om rutiner og hverdagslige gjøremål som – enkelt og greit – reduserer belastningsskader og fremmer forbedrede jobbforhold for de ansatte i bedriften.

 

Forskjellige typer av bedriftsavtaler

1. Behandling i klinikken

De fleste av våre firmaavtaler har valgt løsningen der bedriften dekker 12 behandlinger i året for den enkelte ansatte. Den ansatte står selv fritt til å velge når han/hun føler behov for å benytte seg av konsultasjonene.  Det er selvfølgelig opp til den enkelte bedrift hvor mange behandlinger de ønsker å dekke. Behandlingen tilpasses den enkeltes behov og ønsker. Mange benytter seg for eksempel av en 30 minutters massasje etter jobb – eller 20 minutters kiropraktorbehandling rettet inn mot både muskler og ledd.

PS – Med en slik avtale tilbyr vi også time innen 48 timer.* Dette innebærer at vi alltid vil prioritere dine ansatte for å kunne tilby konsultasjon så raskt som mulig.

 

2. Behandling ved deres arbeidsplass

Vi tilbyr også behandling i deres lokaler dersom dette er mest lettvint og fordelaktig for dere. Behandlingsbenk, håndklær og utstyr tar vi med oss. Ved behandling i deres lokaler tilbys primært bedriftsmassasje – som er en 20 minutters massasje fokusert primært på nakke, skulder og rygg. Vi gjør oppmerksom på at, grunnet reisevei og logistikk, så må det være satt opp minst 3x bedriftsmassasjer på forhånd.

 

Sportsmassasje

 

Helseforsikring

Våre klinikere er statlig autoriserte primærkontakter og de fleste helseforsikringer dekker 6-24 behandlinger i året hos kiropraktor. Hvis dere har helseforsikring, så ber vi dere pent om å ta kontakt med deres helseforsikring i forkant av behandlingsoppstart slik at vi får lagt inn de forsikringsdetaljene (slik som skadenummer) vi trenger før første konsultasjon. Helseforsikring kan kun benyttes på behandling ved fysisk tilstedeværelse på vår klinikk.

 

– Viktig med helhetlig tilnærming

Øvelser, ergonomiske tiltak og mikropauser fungerer – men det som kan være vanskelig er å få satt det i system slik at det blir rutine. Vi hjelper gjerne til ved å holde et foredrag for dine ansatte som understreker viktigheten ved å forebygge plager i muskel og skjelettsystemet.

 

– Ta kontakt

Kontakt oss gjerne dersom du er interessert i dette tilbudet eller om du har eventuelle spørsmål. Vi ser fram imot til å kunne hjelpe deg.

 

* Vi tar forbehold om at “48 timer”-prinsippet ikke gjelder ved sykdom blant våre ansatte, i helger eller røde dager.