Ring oss for snarlig time
48453800

Ilseng

Ilseng

Ilseng (Vårt nærområde – Ilseng)

Ilseng. Et flott område kjent for flott natur og frodige jordbruksarealer. Ilseng har noen fantastiske turstier og naturperler.

 

– Geografisk nærhet og samarbeid

For oss som klinikk så er Ilseng meget viktig grunnet dens geografiske nærhet og gode muligheter for samarbeid med både bedrifter og sportslag. Vi behandler ukentlig nye spennende mennesker fra Ilseng og hjelper dem mot en bedre hverdag preget av mindre smerter, mer bevegelse og økt funksjon.

 

– Samarbeidspartnere i Ilseng

Noen ganger krever visse diagnoser og problemstillinger utvidede undersøkelser og henvisning til spesialist. Dette kan være legevakt, sykehus, bildediagnostikk, fastlege, nevrologisk vakthavende eller lignende.

 

Din fastlege

Dersom din fastlege er i Ilseng – så synes vi det er veldig nyttig å ha en åpen og god kommunikasjon med din fastlege slik at alle parter er informert og involvert, for på den måten å gi deg best mulig behandling. Det er opp til deg hvor hyppig du vil at vi skal kommunisere med din fastlege.

 

Legevakten og Hamar sykehus

I visse tilfeller, ved alvorlige funn under klinisk undersøkelse og historietagning (anamnese), så kan det være nødvendig å henvise direkte til legevakten ved Hamar sykehus – med en telefonsamtale eller skriv som beskriver de nevnte funn. Her vil du bli tatt godt imot av dyktige og profesjonelle sykepleier og leger – som vil gjøre sitt ytterste for deg.

 

Radiologisk avdeling – Hamar sykehus

Ved mistanke om brudd eller benskader vil vi kunne henvise deg til radiologisk avdeling på Hamar sykehus for ytterligere undersøkelser. En slik radiologisk undersøkelse kan innbære røntgen, CT, MR eller diagnostisk ultralyd. Ved behov vil du bli fulgt opp på poliklinisk avdeling etter undersøkelsen.

 

Dette er noen av våre viktigste samarbeidspartnere i dette området. Vi har selvfølgelig andre partnere her også, men vi velger å løfte fram disse.

 

– Er du fra Ilseng og ønsker behandling hos oss? Ta kontakt med oss allerede i dag! Vi tilbyr primært fysikalsk behandling, massasje (inkludert gavekort), nålebehandling og kiropraktorbehandling – som er behandlingsformer du kan lese mer om her.